O nás

PFCC je společnost zabývající se poskytováním anesteziologických služeb v ambulantním sektoru a konzultační činností v oboru anesteziologie, resuscitace, urgentní i cestovní medicíny a všeobecného praktického lékařství. Společnost také poskytuje služby v oblasti pracovního lékařství.

Svoji činnost společnost zahájila začátkem roku 2014 a navazuje na dlouholetou spolupráci dvou kolegů MUDr. Marka Brožka a MUDr. Petra Koloucha, MBA. Činnost společnosti tak navazuje na jejich více než dvacetiletou praxi v oboru anestezie, ambulantním výkonům se věnují od roku 2002.

Pain free care neboli bezbolestná péče není jen název naší společnosti, ale i cíl anesteziologické péče – zajištění bezbolestného provedení diagnostických a léčebných výkonů operační i neoperační povahy.

Naší vizí je poskytovat klientům takovou péči, aby lékařské výkony, které mají podstoupit, pro ně byly nejen bezbolestné, ale i bez zbytečných obav, úzkosti či strachu. Veškerou péči poskytujeme s důrazem na kvalitu a bezpečnost. Doporučené postupy naší odborné společnosti ČSARIM jsou pro nás nepodkročitelným minimem.

Doctor